To
Add another contact
CC

Email preview

Kính gửi: CN Công Ty TNHH Autogrill Vfs F&B Tại Cam Ranh

Tại ngày 24-06-2019, công nợ mà quý Công ty còn phải trả Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Tân Long như sau:

Aging (days)
Seq. Doc Number AR Date Invoice Amount < 30 30 - 90 90 - 180 > 180
1 125012157 01-Jun-2019 E-01/06/2019-0002081 9,438,000 9,438,000
Total 9,438,000 9,438,000 0 0 0

Quý Công ty vui lòng thanh toán các khoản công nợ đã đến hạn vào tài khoản Công ty chúng tôi:

Tên tài khoản: Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Tân Long
Số tài khoản: 140414851041654
Ngân hàng: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa

Trân trọng cảm ơn

CW Finance team


Developed by Nguyen Manh Thang. Please contact fc@charleswembley.com